EducationAMP, School of Music Business

Art Collage

KTH Swedish School

Ljudteknikerutbildning

Ljudtekniker/Producentlinje vid Studio Blue

Ljudteknikerutbildning vid Sverigefinska högskolan

Music Marketing & Managment

Musikhögskolan Ingesund

Musikhögskolan Piteå

Rytmica musikproduktionsutbildningar

SAE (School of Audio Engineering) (Ljudteknik)

Scenen för musikpedagogisk verksamhet

Steam Engine Studios